Haishengjie-1
Haishengjie-2
Haishengjie-3

taslamalarymyz

Ösen halkara önümçilik tehnologiýasy we ýokary hilli

 • home_img (4)

  2017-nji ýylda bu iş, aşa pes temperaturaly suwuk azot tehnologiýasyny gözegçilikde saklamak usulyny öwrenmek üçin Chengdu Technology ControlofHaze Taslamasyna gatnaşdy. Şeýle tagallalar ýerli atmosfera diffuziýa şertlerini we howanyň hilini gowulandyrmagyň täsirli usulyny tapmaga gönükdirildi.

 • home_img (1)

 • home_img (5)

  Kompaniýa, 5-nji martda “Orbital Launch Vehicle Model Office” bilen hyzmatdaşlykda 80K öňünden sowadyş we basyş ulgamyny döretdi, bu hyzmatdaşlyk suwuk kislorod transport turbageçirijisi üçin temperaturanyň azot simulýasiýasyny we içerki basyş gurşawyny gazanmakdy.Taslama, ähli tehniki talaplara ýetip, uçuşda önümleriň öndürijiligi bilen üstünlik gazandy.

 • home_img (2)

  Yinfeng gözleg instituty bilen Hytaýyň adam bedenine kriopre hyzmat edýän ilkinji taslamasy boýunça hyzmatdaşlyk etdik.Gözleg, Hytaýda adam bedeniniň a-196 ° gurşawda saklanmagyna mümkinçilik berýän iň kronik tehnologiýasyny öndürdi.

 • index_img

 • home_img (6)

  Bu taslama üçin topar, Günorta-Günbatar Jiaotong Uniwersiteti bilen bilelikde bilelikde gazanylan, Hytaýda ýokary temperaturaly super geçiriji maglewresearch pudagynda öňdebaryjy netijelere eýe bolan öňdebaryjy tehnologiýany görkezýän synag geçirdi. Underidealcon-ditions, ýokary tizlikli vakuum turbasy ýokary temperaturaly super geçiriji maglew ulagy az energiýa sarp edip, ses hapalanmazdan sagatda 1000 kilometrden gowrak tizlikde hereket edip biler.

 • 40
  40 ýyllyk önümçilik tejribesi
 • 100+
  100+ modeli saýlamaly
 • 1000+
  Hyzmat 1000 kärhana
 • 10$
  1 milliarddan gowrak

Biz hakda

 • aboutimg

Haier Biomedical Technology (Chengdu) Co., Ltd., Çingdao Haing Biomedical Co., Ltd.

Global kriogen önüm öndürmek bazasy hökmünde gözleg we suwuk azot gaplaryny we suwuk azot bilen baglanyşykly enjamlary öndürmekde ýöriteleşýäris.

OEM hyzmaty elýeterli.

Korporatiw pelsepämiz “Durmuşy gowulaşdyrmak” wezipesimizi ýerine ýetirmek üçin “Bütewilik, pragmatizm, bagyşlamak we täzelik”.

 

HABARLAR

Iň soňky maglumatymyz